Organisatie KBO-PCOB Goes

Bestuur

Voorzitter: T.A.B. (Theo) Snel
Tel. 0113-223039, e-mail : tabsnel@zeelandnet.nl

Secretaris: Mevr. M.M.J. (Riet) Hopmans
Tel. 0113-211017, e-mail : rhopmans@zeelandnet.nl 
Correspondentieadres: KBO-Goes, Weidezicht 18, 4462 VK Goes  

Penningmeester: W.J. (Wim) Copper
Tel. 0113-215915, e-mail : wiljaco@hetnet.nl
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO 0113-451547

Vice-voorzitter / begeleiding kader / begeleiding grote acties/bezoekgroep
M.C. (Rinus) Baarends, 
Tel. 0113-222025, e-mail: m.baarends2@kpnplanet.nl

Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. (Trees) Does - Verdurmen,
Tel. 0113-216154, e-mail : does0203@zeelandnet.nl

Activiteiten
J.H. (Jo) Rombaut
Tel. 0113-227589, e-mail: jorietrombaut@outlook.com

PR / Activiteiten
Dagelijks Bestuur

Contact PCOB
Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel: 0113-223039
Penningmeester/Secretaris: W.J. (Wim) Copper tel: 0113-215915
Lief en Leed: Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse tel: 06-45281196


Het bestuur wordt bijgestaan voor diverse activiteiten door werkgroepen en leden:
Activiteitencommissie:
Voorzitter : Dhr J. Rombaut Tel. 0113-227589, e-mail: jorietrombaut@outlook.com 
Leden: Mw V.E.M. Burgs-Aertsen, Dhr L.V. de Kok, Mw G.M. Naezer, Dhr. N van Buuren, Mw. D.T. Slazak, Dhr. W.M. Slabber

Bezoekgroep:
Coördinatie: Mw. M.I.A. ( Riet) Rombaut,  tel 0113-227589, e-mail: jorietrombaut@outlook.com
Leden: Mw M. van Buuren, Mw. A.Huige, Mw. C. van Lagen, Mw. M. Lots en Mw Y. Rijkschroeff.

Hulp bij bediening computer en tablet:
dhr W. Adrianow, tel 0113-212218 e-mail: waadrianow@zeelandnet.nl

Leeskring De Boekenwurm:
Mw S.J. de Kok, tel 0113-215708, dhr J. Kosterman tel 0113-212844

De Groep “wat een kunst”:
Dhr L.V. de Kok tel 0113-612685, e-mail: jurram@zeelandnet.nl

Verjaardagskalender
Mevr. M.M.J. (Riet) Hopmans
Tel. 0113-211017, e-mail : rhopmans@zeelandnet.nl

Distributie KBO-PCOB Magazine:
Mevr. G. (Gerda) Naezer, tel. 0113-212756 i.s.m. Mevr. S. (Sonja)van Wijnen - van Vooren, tel. 0113-228604

Bank:

KBO-afd. Goes

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO 0113451547
t.n.v KBO afd. Goes. Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.

PCOB afd. Goes

Rekeningnr. Rabobank: NL75RABO 0147710693

t.n.v PCOB afd. Goes. Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.


Kamer van Koophandel nr. 40303048 t.n.v. KBO Zeeland

Privacyprotocol KBO-PCOB: Lees meer >>