Bezoekgroep

De bezoekgroep bezoekt leden van KBO Goes, die in het ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig thuis ziek zijn.
Bij overlijden van een partner van een lid wordt ook enkele malen een bezoek gebracht. Alleenstaanden krijgen, indien zij dit wensen, enkele malen per jaar een bezoek van één van de vrijwilligers uit deze groep.

De bezoekgroep richt zich in principe op de KBO-leden.
Voor PCOB-leden regelt Marleen Huijzer de lief en leed activiteiten.

- Coördinatie: Mevr. M.I.A. (Riet) Rombaut,  tel.nr. 0113-227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com